Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu Vařit či nevařit? Martin Třešňák je registrovaným správcem osobních údajů a je veden na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00067743. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

  • Svým souhlasem s obchodními podmínkami při nákupu zboží nebo při založení vašeho uživatelského účtu udělujete Martinu Třešňákovi (dále též „správce“) výslovný souhlas, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se shromážděním a zpracováním všech vámi poskytnutých osobních údajů.
  • Souhlasíte se zpracováním uvedených údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Data nebudou poskytnuta žádné třetí osobě a nebudou veřejně dostupná.
  • Potvrzujete, že tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu neurčitou, do písemného odvolání zaslaného na adresu nebo email správce. Potvrzujete také, že jste byli upozorněni na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů správcem, zejména na práva podle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že máte právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů a o povinnosti správce poskytnout informaci o zpracování osobních údajů.
  • Berete na vědomí, že osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pro účely uskutečnění plnění správcem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem (sdělení jména a adresy dodání).